کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
چهارشنبه 14 شهریور 1397 ساعت 00:05 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه یکم از دوره ی سیزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/06/12 با دستور جلسه ی "از سایت کنگره 60 چگونه استفاده می کنم ،مقاله نویسی " با استادی خانم فاطمه نگهبانی خانم ثریا و دبیری خانم فرشته راس ساعت 16:30 آغار به کار نمود.

rzaw_1.jpg

خلاصه سخنان استاد :

سایت کنگره 60 یک سایت بین المللی و با سابقه ی زیاد است که روزانه بیش از سی هزار بازدیدکننده دارد و اولویت زبان انگلیسی و بعد فارسی می باشد و 40-30 درصد بازدید کنندگان خارج از ایران هستند . بسیاری از اعضای کنگره ازطریق سایت توانستند کنگره را پیدا کرده و اقدام به درمان نمایند که با توجه به سرعت پیشرفت و قابل دسترس بودن اینترنت قطعا این تعداد افزایش خواهد یافت.                                    


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 10:04 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه چهاردهم از دوره ی دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/06/05 با دستور جلسه ی "قضاوت و جهالت" با استادی خانم راحله نگهبانی موقت خانم ثریا و دبیری موقت خانم فرزانه راس ساعت 16:30 آغار به کار نمود.

gi8m_141.jpg

خلاصه سخنان استاد:

خوشحالم از اینکه باردیگر این جایگاه را تجربه می کنم. استاد رعد می فرمایند: "که خیال و خواسته ما همیشه آنچیزی نیست که می خواهیم، درست آنچیزی است که ما نمی خواهیم در حالیکه واقعی به نظر می رسد ولی حقیقت چیز دیگری است." معمولاً قضاوتهای ما بر اساس زمان حال افراد است، در صورتیکه حقیقت چیز دیگری است. ...

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
سه شنبه 30 مرداد 1397 ساعت 22:02 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه سیزدهم از دوره ی دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/05/29 با دستور جلسه ی "عدالت، آیا همه افراد در کنگره با هم برابرند" با استادی خانم فریده نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم ثریا  راس ساعت 16:30 آغار به کار نمود.

8g_6.jpg

خلاصه سخنان استاد:

تمام دستورجلسات کنگره 60 زمانی می تواند گره ای از زندگی من باز کند که من بتوانم دریافت درستی از آنها داشته باشم. در مورد عدالت تصور عموم بر این است که از تمام موهبت های الهی همه به طور یکسان برخوردار باشند و برای اینکه و برای اینکه بهتر بتوانم موضوع عدالت را باز کنم الهام می گیرم از لگوی کنگره 60 که در رأس آن عدالت قرار داردد و ضلع دیگرش معرفت و عمل سالم است ....


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
چهارشنبه 24 مرداد 1397 ساعت 07:14 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله 

جلسه دوازدهم ازدوره دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه همسفران درروز دوشنبه97/05/22 بادستورجلسه ی "وادی سیزدهم و تاثیر آن روی من "با استادی خانم رعنا نگهبانی خانم فاطمه ودبیری خانم ثریا راس ساعت 16:30 آغاربه کارنمود.

          197k_121.jpg                             


خلاصه سخنان استاد:

خوشحالم که در این جایگاه قرار گرفتم تا خدمت کنم، این دستور جلسه در واقع دستور جلسه خلقت و هستی است که دائما در حال تبدیل و تغییر و ترخیص است که با یک نقطه شروع و با نقطه ی دیگر به پایان میرسد، برای هر تبدیلی یکسری تغییرات لازم است که هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی هستند ، ...

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
یکشنبه 21 مرداد 1397 ساعت 18:38 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه یازدهم از دوره ی دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/05/15 با دستور جلسه ی "وادی یازدهم و تأثیر آن روی من" با استادی خانم فرشته، نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم ثریا راس ساعت 16:30 آغار به کار نمود.

8y2n_g111.jpg

خلاصه سخنان استاد:

در رابطه با کار، تحصیل، قدرت ما می دانیم که انسان زندگی اش را بر اساس سیستم هستی به انجام می رساند. هر بذری هر جانوری هر موجودی در هستی در مسیر تکاملی خودش حرکت می کند تا بتواند به جایگاهی که می خواهد برسد. برای انسان کار همین نقش را دارد ما باید به کاری که می خواهیم انجام دهیم توجه کامل داشته باشیم...

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
چهارشنبه 3 مرداد 1397 ساعت 13:04 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه دهم از دوره ی دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/05/01 با دستور جلسه ی "وادی یازدهم و تأثیر آن روی من" با استادی خانم مرضیه نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم ثریا راس ساعت 16:30 آغار به کار نمود.خلاصه سخنان استاد:

 خداوند را سپاسگزارم که یک بار دیگر این جایگاه را تجربه می کنم. وادی 11 با سجده نکردن اهریمن زمانی که خداوند انسان را آفریدشروع می شود. چون اهریمن می دانست که انسان موجودی است با قدرت اختیارکه از طرف خداوند به او داده شده بود و به این جهت فقط می توانست از طریق القاء و الهام او را منحرف کند. ....


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
یکشنبه 31 تیر 1397 ساعت 10:48 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه نهم از دوره ی دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/04/25 با دستور جلسه ی "حرمت کنگره 60 " با استادی خانم نادیا، نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم ثریا راس ساعت 16:30 آغار به کار نمود.

cvea_111.jpg

خلاصه سخنان استاد:

 خداوند را بسیار شاکرم که این فرصت نصیبم شد تا برای اولین بار این جایگاه خدمتی را تجربه کنم. در هرجا انسانی هست یک مسؤلیتی وجود دارد و وجود یک سری قوانین و حرمتهایی که برای انسان و جامعه تعریف شده باشد لازم و ضروری است. حرمتی که در کنگره گذاشته شده حتماً پشت آن هدفی دنبال شده ....

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
دوشنبه 11 تیر 1397 ساعت 19:11 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه هشتم از دوره ی دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/04/11 با دستور جلسه ی "ادب وبی ادبی،تعادل وبی تعادلی" با استادی خانم فاطمه، نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم ثریا راس ساعت 16:30 آغار به کار نمود.

zb3p_8.jpg

خلاصه سخنان استاد:

در وهله ی اول خداوند را شاکرم که بار دیگر این جایگاه را تجربه میکنم و باز هم از خداوند ممنونم که بعد از حضور در کنگره شعله های عشق به خدمت در درونم شعله ورتر میشود و از خداوند خواستارم که این آتش در وجود من و تمام دوستداران خدمت، شعله ور بماند و تا پایان راه زندگی همراهمان باشد...

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
یکشنبه 10 تیر 1397 ساعت 22:58 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه هفتم از دوره ی دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/04/04 با دستور جلسه ی "وادی دهم و تأثیر آن روی من" با استادی خانم راحله نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم معضومه راس ساعت 16:30 آغار به کار نمود.

xk81_71.jpg

خلاصه سخنان استاد:

خدا رو شکر می کنم که یکبار دیگر به من این فرصت را داد که در این جایگاه خدمت کنم . دستور جلسه وادی دهم هست : صفت گذشته در انسان صادق نیست چون جاری است. این وادی دهم یکی از زیباترین قوانین خداوند است چراکه امید را در انسان ایجاد می کند و هم اینکه یک ترسی در درون انسان بوجود ....

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
سه شنبه 5 تیر 1397 ساعت 20:16 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه ششم از دوره ی دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/03/28 با دستور جلسه ی "سیگار" با استادی خانم فریده نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم معضومه راس ساعت 16:30 آغار به کار نمود.

l9rt_4.jpg

خلاصه سخنان استاد:

با سلام به عزیزان عید فطر را تبریک می گویم و امیدوارم بهره لازم را از این ماه برده باشید و پتانسیل لازم را برای ادامه راه ذخیره کرده باشید. در مورد سیگار باید گفت که دروازه ورود به اعتیاد سیگار است و در تمام تحقیقاتی که شده سیگار تلفات زیادتری نسبت به عوامل طبیعی، بیماری، خودکشی و تصادفات دارد.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
دوشنبه 28 خرداد 1397 ساعت 09:28 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه پنجم از دوره ی دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/03/21 با دستور جلسه ی "ظرفیت و مسولیت، قبله گم کردن" با استادی خانم محبوبه نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم معصومه راس ساعت 17:30 آغار به کار نمود.

        r6g3_55.jpg                                 

خلاصه سخنان استاد:

خوشحالم که دوباره این فرصت به من داده شد که در خدمت شما عزیزان باشم و آموزش بگیرم. مهمترین مسأله در هستی ظرفیت است که جهان بر مبنای آن بنا شده است. تمام موجودات دارای خاصیت و ظرفیت مخصوص به خود هستند و تمام خاصیت هایی که در گیاهان و حیوانات وجود دارد در انسانها جمع شده . یعنی من هم می تونم مانند یک حیوان درنده خو باشم یا مثل یک گل زیبا و با طراوت باشم. این ها همه از روز ازل در من نهادینه شده  و در من وجود داشته که به اختیار من شکل می گیرد و ظاهر می شود.     

ادامه مطلب
کارگاه آموزشی کنگره 60 ویژه همسفران
پنجشنبه 10 خرداد 1397 ساعت 15:43 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه چهارم از دوره ی دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/03/07 با دستور جلسه ی "کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر و تصاویر آن" با استادی خانم فرشته نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم معضومه راس ساعت 17:30 آغار به کار نمود.

iy22_e4j.jpg

خلاصه سخنان استاد:

طاعات و عبادات همگی دوستان قبول باشه و انشاالله به همه آرزوها و خواسته هایتان برسید و بهره کافی از ماه رمضان که بنای کنگره از این ماه الهام گرفته شده است ببرید.کتاب 60 درجه زیر صفر بر اساس الهام جناب آقای مهندس از ماه مبارک رمضان است که این کتاب بعد از قرآن در زندگی من تاثیر به سزایی دارد از این کتاب در زندگی شخصی خودم معجزه دیده ام.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگزه 60 ویژه همسفران 60
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ساعت 14:15 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه یکم از دوره ی دوازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/02/17 با دستور جلسه ی "هفته راهنما" با استادی اسیستانت محترم شعبه خانم ندا نگهبانی خانم فاطمه و دبیری خانم معصومه راس ساعت 16:35 آغار به کار نمود.

832a_1_jalase.jpg

خلاصه سخنان استاد:

در ابتدا روز راهنما و هفته راهنما رو به راهنمای همه ما اعضای کنگره 60 جناب آقای مهندس، خانوم آنی و استاد امین دژاکام تبریک میگم. تبریک ویژه میگم به راهنمای خودم و تبریک ویژه تر به کمک راهنماهای عزیز شعبه لوئی پاستور. آرزو می کنم در این راه قدمهاشون استوار باشه و لحظه لحظه زندگی شون همراه با برکت عشق و نگاه خداوند باشد.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگزه 60 ویژه همسفران 60
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 ساعت 13:09 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )

به نام قدرت مطلق الله

جلسه چهاردهم از دوره ی یازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/02/10 با دستور جلسه ی "چگونه در کنگره 60 قدردانی کنم" با استادی  خانم ثریا نگهبانی موقت خانم فاطمه و دبیری موقت خانم فرشته راس ساعت 16:30 آغار به کار نمود.

fjgp_14.jpg

خلاصه سخنان استاد:
در ارتباط با دستورجلسه در کنگره 60 چگونه قدردانی کنم؟ من ابتدا مقدمه ای را در این رابطه می گویم: کنگره معتقد است مقام انسان بودن یعنی سپاس.سپاس از هستی و قدرت مطلق. سپاسگزاری و قدردانی از یک نظام و یا یک سیستم و همچنین انسانی که خدمتی را به ما کرده است از وظایف دینی و انسانی هر فرد است. قدر به معنای ارزش است و قدردانی به معنای با ارزش شمردن چیزهایی است که دراختیار ماست.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی کنگزه 60 ویژه همسفران 60
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 ساعت 11:02 | نوشته ‌شده به دست همسفر الهام | ( نظرات )
به نام قدرت مطلق الله
جلسه سیزدهم از دوره ی یازدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه ی همسفران در روز دوشنبه 97/02/03 با دستور جلسه ی "جهان بینی 2و1" با استادی  خانم زلیخا نگهبانی خانم مرضیه و دبیری خانم فاطمه راس ساعت 16:30 آغار به کار نمود.

6s6p_2.jpg

خلاصه سخنان استاد:
خداوند بزرگ رو شاکرم که این جایگاه رو تجربه می کنم. دستورجلسه در مورد جهان بینی 1,2 است که خیلی درسهای خوب و عظیمی در آن نهفته است. من خودم قبل از ورود به کنگره فکر می کردم جهان بینی به این است که من حجاب داشته باشم و نماز بخوانم در صورتی که این طور نیست جهان بینی به این است که من جهان درون و برون خودم را با توجه به آموزش های صحیح کنگره درست ببینم و درک کنم.
ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات