نمایندگی لوئی پاستور این سـایت به هدف ارایه تجربیات درمان تدریجی اعتیـاد، ارایه مقـالات علمـی و سایر مطالب مختلف شکل گرفته است این سایت به شخص خـاصی تعلق ندارد، شما هم می توانید از این مطالب استفاده کرده و از اخبار کنگره 60 نمایندگی لویی پاستور بهره برداری نمایید. آدرس: خیابان جنت آباد شمالی، بالاتر از بزرگراه آبشناسان، نبش کوچه بهارستان دوازدهم، پلاک 311 ساعت مشاوره: از ساعت 14 الی 20 (شنبه - دوشنبه - چهارشنبه) تلفن: 44820203 http://saadatabadc60.mihanblog.com 2020-08-01T16:28:12+01:00 text/html 2020-07-27T01:30:00+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com مصطفی بیات لژیون سردار http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1663 <p style="text-align: center;"><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b><font color="#000099">به نام قدرت مطلق&nbsp;</font></b></span></p><p><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">هشتمین جلسه از دوره ی دوم لژیون سردار شعبه لوئی پاستور با نگهبانی مسافر سعید و دبیری موقت مسافر اشکان و استادی کمک راهنمای محترم آقای میلاد کشفی با دستور جلسه ( پس انداز ) در روز شنبه مورخ 99/04/28 آغاز به کار نمود. </font></p><p style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1/99_04_28/1%20%28Copy%29.jpg" alt=""></p> text/html 2020-07-26T01:30:00+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com علیرضا رواگرد جلسه هماهنگی کلیه خدمتگزاران نمایندگی لویی پاستور http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1659 <div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" style=""><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><b>جلسه هماهنگی کلیه خدمتگزاران نمایندگی لویی پاستور</b></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><font size="3" style=""><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با حضور ایجنت محترم نمایندگی&nbsp;</span></font><span style="font-size: medium;">آقای فرشید تفرشی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp;و گروه مرزبانی و به همراه مشارکت کلیه نگهبانان و دبیران جلسات، خدمتگزاران وبلاگ، بخش</span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR" style="font-size: medium; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size: medium; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">OT </span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span dir="RTL" style="font-size: medium;"></span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>، راهنمایان محترم تازه واردین، مسئولین نشریات و بخش صدور کارت، در روز</span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span style="font-size: medium;"><span lang="AR-SA" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">دوشنبه 30 تیرماه 1399 ساعت 15:00 </span></span><span lang="AR-SA" style="font-size: medium; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در محل نمایندگی لویی پاستور آغاز به کار نمود</span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-size: medium; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></font></p></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/30.04.99 خدمتگزاران/WhatsApp Image 2020-07-20 at 17.08.32 (1).jpeg" alt=""></div> text/html 2020-07-24T19:37:06+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com علیرضا رواگرد چشمه های جوشان و رودهای خروشان همه به بحر و اقیانوس می ریزند http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1662 <div style="text-align: right;"><span lang="FA" style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(29, 34, 40);">پنجمین جلسه از دوره چهاردهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران با استادی کمک راهنمای محترم آقا</span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(29, 34, 40);">&nbsp;حمید , نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای اسماعیل با دستور جلسه&nbsp;</span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>(وادی یازدهم و تاثیر آن روی من)</b>&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(29, 34, 40);">در روز&nbsp;</span><span lang="FA" style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(29, 34, 40);">چهارشنبه 1 مردادماه 1399 ساعت ۱۷ آغاز بکار&nbsp;نمود</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(29, 34, 40);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div><div style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="text-align: justify; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(29, 34, 40);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/99.5.1/WhatsApp%20Image%202020-07-22%20at%2019.30.07.jpeg" alt=""></span></div> text/html 2020-07-24T16:56:07+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com علیرضا رواگرد وادی یازدهم و تاثیر آن روی من http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1661 <p style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA">دهمین جلسه از دوره پانزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره 60 ، با استادی آقای سالار، نگهبانی آقای داود و دبیری آقای حمید با دستور جلسه<b>&nbsp;<font color="#1d2228">(</font><span lang="FA" style="text-align: justify; line-height: 11.77px;">وادی یازدهم و تاثیر آن روی من</span><font color="#1d2228">)&nbsp;</font></b><font color="#222222">در روز دوشنبه 30 تیرماه 1399 ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود</font></span><span dir="LTR">.</span></font></p><p style="text-align: center; font-family: &quot;Times New Roman&quot;; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/99.4.30/IMG-20200724-WA0033.jpg" alt=""></p> text/html 2020-07-22T13:42:00+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com مصطفی بیات اطلاعیه لژیون سردار http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1660 <p style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">اطلاعیه </font></p><p style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D9%85%20%D9%88%20%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C/%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpeg" alt=""></p> <p style="text-align: center;"><br></p> text/html 2020-07-19T14:42:16+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com علیرضا رواگرد چشمه های جوشان و رودهای خروشان به بحر و اقیانوس می ریزند http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1657 <span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">نوزدهمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران با&nbsp;استادی کمک راهنمای محترم آقا میثم ، نگهبانی آقای محمدعلی و دبیری موقت آقای اشکان با دستور جلسه&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;<b>وادی یازدهم و تاثیر آن روی من&nbsp;</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span lang="FA">)</span></b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">در روز شنبه 28تیرماه 1399ساعت</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۷</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">آغاز بکار کرد.</span><div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div> <div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/99.4.28/WhatsApp%20Image%202020-07-18%20at%2022.10.21.jpeg" alt=""></span></div></div> text/html 2020-07-16T20:01:46+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com علیرضا رواگرد شیشه و درمان آن با متد DST http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1656 <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; text-align: justify;"><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(29, 34, 40);">چهارمین جلسه از دوره چهاردهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی ویژه مسافران با استادی آقای اشکان , نگهبانی آقای محمد و دبیری آقای اسماعیل با دستور جلسه&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"><b>(شیشه و درمان آن با متد DST)</b>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(29, 34, 40);">در روز چهارشنبه 25 تیرماه&nbsp;1399 ساعت ۱۷ آغاز بکار&nbsp;نمود</span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;"></span><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(29, 34, 40);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></div><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(29, 34, 40);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/99.4.25/WhatsApp%20Image%202020-07-17%20at%2000.37.08.jpeg" alt=""></span></div><div><span dir="LTR" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: rgb(29, 34, 40);"><br></span></div> text/html 2020-07-13T19:33:51+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com علیرضا رواگرد اطلاعیه مهم http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1655 <div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>اطاعیه مهم در خصوص تشکیل جلسه هماهنگی در نمایندگی لویی پاستور:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">قابل توجه کلیه خدمتگذاران نمایندگی لویی پاستور ؛ اعم ازمرزبانان محترم، نگهبانان کلیه جلسات و دبیران، کلیه اعضای گروه وبلاگ و مسولین نشریات و بخش ot؛</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">به دستور ایجنت محترم شعبه،جناب آقای فرشید تفرشی ، همه عزیزان نام برده، روز دوشنبه 30 تیرماه 1399راس ساعت 3 بعد از ظهر، جهت برگزاری جلسه هماهنگی، در محل نمایندگی حضور بهم رسانند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">در ضمن جلسه ویژه راهنمایان عزیز روز 99/5/1 راس ساعت 15:30 در محل نمایندگی برگزار خواهد شد.</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3">باتشکر گروه مرزبانی نمایندگی لویی پاستور</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/99.4.23/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87.jpg" alt=""></div> text/html 2020-07-13T19:10:07+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com علیرضا رواگرد شیشه و تخریب های آن روی من http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1654 <p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><span lang="FA">نهمین جلسه از دوره پانزدهم کارگاه‌های آموزشی خصوصی با استادی آقای حسین , نگهبانی آقای داود و دبیری آقای حمید با دستور جلسه<b>&nbsp;<font color="#1d2228">(</font><span lang="FA" style="text-align: justify; line-height: 11.77px;">&nbsp;شیشه و تخریب های آن روی من</span><font color="#1d2228">)&nbsp;</font></b><font color="#222222">در روز دوشنبه 23 تیرماه 1399 ساعت ۱۷ آغاز بکار نمود</font></span><span dir="LTR">.</span></font></p><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/99.4.23/WhatsApp%20Image%202020-07-13%20at%2022.14.03.jpeg" alt=""></div> text/html 2020-07-12T16:01:04+01:00 saadatabadc60.mihanblog.com علیرضا رواگرد در اثر مصرف شیشه تا 35 درصد از پیامهای ناقلهای عصبی دچار اختلال می شود. http://saadatabadc60.mihanblog.com/post/1652 <span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">هجدهمین جلسه از دوره بیست و نهم کارگاه‌های آموزشی عمومی ویژه مسافران با&nbsp;استادی کمک راهنمای محترم آقا مهران ، نگهبانی آقای محمدعلی و دبیری موقت آقای اشکان با دستور جلسه&nbsp;</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>)</span></b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">&nbsp;<b>شیشه و تخریب های آن&nbsp;</b></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span lang="FA">)</span></b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">در روز شنبه 21تیرماه 1399ساعت</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span lang="FA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>۱۷</span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;">آغاز بکار کرد.</span><div><div style="text-align: justify;"><font color="#222222" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><br></font></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px;"></div> <div style="text-align: center;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://up.c60.ir/repository/52407/99.4.21/WhatsApp%20Image%202020-07-11%20at%2019.19.44.jpeg" alt=""></span></div> </div>