کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران
پنجشنبه 21 تیر 1397 ساعت 05:19 | نوشته ‌شده به دست مصطفی بیات | ( نظرات )
***به نام قدرت مطلق الله***

آپلود عکس
سومین جلسه از دوره هشتم سری کارگاه های آموزشی ، 
عمومی
 کنگره 60 ویژه مسافران ، در مورخ 97/04/19 با دستور جلسه 
" شیشه
" ) با استادی  آقای فرزاد ، نگهبانی آقای 
امیر و دبیری آقای سامان راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران
سه شنبه 19 تیر 1397 ساعت 04:00 | نوشته ‌شده به دست مصطفی بیات | ( نظرات )
***به نام قدرت مطلق الله***

آپلود عکس

نهمین جلسه از دوره بیست و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران در روزهای یکشنبه مورخ97/04/17  (با دستور جلسه شیشه) با استادی آقا فرهاد و نگهبانی آقا رضا و دبیری آقا حسن راس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران
پنجشنبه 14 تیر 1397 ساعت 02:01 | نوشته ‌شده به دست مصطفی بیات | ( نظرات )
***به نام قدرت مطلق الله***

آپلود عکس

دومین جلسه از دوره هشتم سری کارگاه های آموزشی ، 
عمومی
 کنگره 60 ویژه مسافران ، در مورخ 97/04/12 با دستور جلسه 
" اداب و معاشرت 
، 
ادب و بی ادبی ، تعادل و بی تعادلی" ) با استادی  آقای مهران ، نگهبانی آقای 
امیر و دبیری آقای سامان راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران و همسفران
دوشنبه 4 تیر 1397 ساعت 01:20 | نوشته ‌شده به دست مصطفی بیات | ( نظرات )
***به نام قدرت مطلق الله***

آپلود عکس
جلسه چهارم از دور بیست و چهارم از سری کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 نمایندگی لوئی پاستور ویژه مسافران و همسفران در روز پنج شنبه مورخ 97/03/31 با دستور جلسه 
وادی دهم ) با استادی  آقای حمید ، نگهبانی آقای 
امیر و دبیری آقای فرهاد راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه های آموزشی عمومی کنگره 60 ویژه مسافران
چهارشنبه 30 خرداد 1397 ساعت 01:06 | نوشته ‌شده به دست مصطفی بیات | ( نظرات )
***به نام قدرت مطلق الله***

آپلود عکس
چهاردهمین جلسه از دوره هفتم سری کارگاه های آموزشی ، 
عمومی
 کنگره 60 ویژه مسافران ، در مورخ 97/03/29 با دستور جلسه 
( سیگار ) با استادی  آقای مسعود ، نگهبانی آقای 
امید و دبیری آقای محمد راس ساعت 17:00 آغاز به کار نمود.
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
سه شنبه 29 خرداد 1397 ساعت 00:10 | نوشته ‌شده به دست صادق عیوضی | ( نظرات )
***به نام قدرت مطلق الله***
ششمین جلسه از دوره بیست و دوم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران در روزهای یکشنبه مورخ97/3/27  (با دستور جلسه سیگار) با استادی آقا میثم و نگهبانی آقا رضا و دبیری آقا حسن راس ساعت ۱۷ آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
دوشنبه 14 اسفند 1396 ساعت 17:50 | نوشته ‌شده به دست صادق عیوضی | ( نظرات )
***به نام قدرت مطلق***هفتمین جلسه از دور بیست و یکم سری کارگاه‌های آموزشی خصوصی کنگره ۶۰ ویژه مسافران در روزهای یکشنبه مورخ 96/12/13 با دستور جلسه (هفته دیده بان) با استادی آقای محمد و نگهبانی آقا وحید و دبیری آقا امیر راس ساعت 17 آغاز به کار نمود .


ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
دوشنبه 7 اسفند 1396 ساعت 15:24 | نوشته ‌شده به دست صادق عیوضی | ( نظرات )

***به نام قدرت مطلق الله***


ششمین جلسه از دور بیست و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران در روزهای یکشنبه مورخ 96/12/6 با دستور جلسه درختکاری با استادی آقای حسن و نگهبانی آقای وحید و دبیری آقای امید راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.  

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 16:25 | نوشته ‌شده به دست صادق عیوضی | ( نظرات )

***به نام قدرت مطلق الله***

پنجمین جلسه از دور بیست و یکم سری کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران در روزهای یکشنبه مورخ 29/11/96 با دستور جلسه وظایف رهجو و راهنما با استادی آقای رضا و نگهبانی آقای وحید و دبیری آقای امید راس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
دوشنبه 25 دی 1396 ساعت 19:16 | نوشته ‌شده به دست صادق عیوضی | ( نظرات )
****به نام قدرت مطلق الله****


چهاردهمین جلسه از دور بیستم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران در روز یکشنبه مورخ 96/10/24 با دستور جلسه (غذای ما دوای ما ، دوای ما غذای ما) با استادی آقای امین و نگهبانی آقای مجید و دبیری آقای احمدرضا رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود
ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
دوشنبه 18 دی 1396 ساعت 17:46 | نوشته ‌شده به دست صادق عیوضی | ( نظرات )

****به نام قدرت مطلق الله****سیزدهمین جلسه از دور بیستم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران در روز یکشنبه مورخ 96/10/17 با دستور جلسه (کمک من به کنگره و کمک کنگره به من) با استادی آقا میلاد و نگهبانی آقا مجید و دبیری آقا احمدرضا رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
دوشنبه 11 دی 1396 ساعت 00:43 | نوشته ‌شده به دست صادق عیوضی | ( نظرات )

****به نام قدرت مطلق الله****

دوازدهمین جلسه از دور بیستم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران در روز یکشنبه مورخ 96/10/10 با دستور جلسه (جهان بینی در ورزش) با استادی دیده بان محترم جناب آقای علی اشکذری و نگهبانی آقا مجید و دبیری آقا احمدرضا رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
یکشنبه 3 دی 1396 ساعت 23:49 | نوشته ‌شده به دست صادق عیوضی | ( نظرات )

****به نام قدرت مطلق الله****

یازدهمین جلسه از دور بیستم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران در روز یکشنبه مورخ 96/10/3 با دستور جلسه (وادی چهارم) با استادی آقای علیرضا و نگهبانی آقای مجید و دبیری آقای احمدرضا رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
یکشنبه 19 آذر 1396 ساعت 22:45 | نوشته ‌شده به دست صادق عیوضی | ( نظرات )

****به نام قدرت مطلق الله****

نهمین جلسه از دور بیستم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران

در روز یکشنبه مورخ 96/9/19 با دستور جلسه (بنیان کنگره)با استادی آقای رضا و نگهبانی آقای احمدرضا و دبیری آقای حمید رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب

کارگاه اموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران
یکشنبه 12 آذر 1396 ساعت 21:52 | نوشته ‌شده به دست صادق عیوضی | ( نظرات )

****به نام قدرت مطلق الله****


هشتمین جلسه از دور بیستم کارگاه های آموزشی خصوصی کنگره 60 ویژه مسافران با دستور جلسه (رابطه یادگیری با معرکه گیری) با استادی آقای علیرضا و نگهبانی آقای مجید و دبیری آقای احمدرضا رأس ساعت 17 آغاز به کار نمود.

ادامه مطلب 
درباره ما ...
دریافت نشریات و فایل های صوتی ...
دریافت کتاب «عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر» نویسنده: مهندس حسین دژاكام دانلود نوشتارها و فایلهای صوتی کنگره 60 در قالب فایل Mp3 و PDF
اشعار شاعران کنگره 60
اشعار شاعران کنگره 60
مسافران و همسفران محترم کنگره 60 می توانند اشعار خود را به ایمیل: adezhakam@gmail.com برای آقای امین دژاکام ارسال کنند.
آمار سایت ...
• تعداد مطالب:
• تعداد نویسندگان:
• آخرین بروز رسانی:
• بازدید امروز:
• بازدید دیروز:
• بازدید این ماه:
• بازدید ماه قبل:
• بازدید کل:
• آخرین بازدید:

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات